Je stigma a menšinový stres důvod, proč se nechováme přirozeně?

Sdílej na své síti

Je stigma a menšinový stres důvod, proč se nechováme přirozeně?

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.

V této epizodě jsem se posadil ke stolu s Michalem Pitoňákem, abychom prozkoumali význam pojmu stigma a menšinový stres, zejména v kontextu LGBTQ+ komunity. Tyto termíny jsou běžně užívány, avšak mnoho z nás nemusí být obeznámeno s jejich konkrétními významy a tím, co všechno pod sebe zahrnují. Proto jsme se s Michalem zaměřili na vysvětlení těchto termínů na základě konkrétních příkladů z každodenního života, abychom lépe porozuměli, co stigma a menšinový stres skutečně představují a jak mohou ovlivnit naše životy. Součástí našeho rozhovoru bylo také přemýšlení o tom, jak můžeme předejít negativnímu působení na naše okolí, a to i v případech, kdy si možná nejsme vědomi svých jednání.

Epizoda je již dostupná pro fanoušky na platformě Forendors zde

Epizodu si můžeš užít na:

Odkazy

Zapojit se do diskuse

Více na toto téma